Missie

“De stem van het kind wordt gehoord in de Toekomst.”

“Ons doel is om rust in de onderlinge verhoudingen te creëren, zodat het kind zijn positie in mag nemen.”

 

Visie

De stem van alle gezinsleden worden in onze visie gelijkwaardig gehoord. Onze holistische visie uit zich in de nieuwsgierigheid naar (on)bewuste patronen. Deze patronen maken dat je doet wat je doet in de rol die je binnen het gezin hebt. Je overtuigingen maken je gedrag. Wij zijn nieuwsgierig naar de overtuigingen van zowel vader, als moeder, als de kinderen. Wij zijn geïnteresseerd naar de individuele beleving van de werkelijkheid door alle gezinsleden, zodat we zicht krijgen op het familieverhaal.

Het kind mag loyaal zijn aan vader en aan moeder. Beiden bieden daar de ruimte voor.

Binnen de schalen komen naast de thema’s die door de kinderen worden aangedragen, de volgende thema’s aan bod:

  • Wat is de overtuiging van goed ouderschap?
  • Wat je taak is als ouder, partner, kind?
  • Welke positie neem je aan als vader?
  • Welke positie neem je aan als moeder?
  • Welke positie neem je aan als kind?
  • Wet kan je van de ander tolereren? Wat moet je loslaten?
  • Wat is het belang van de stem van het kind?
  • Welke kwetsing moet besproken worden, zodat het geen rol meer speelt in de opvoeding?
Bridge Dordrecht

Het gezinsplan is de brug naar de Toekomst.