Taxatiegesprek

Wanneer het besluit tot scheiding is genomen en het gezin zich bij ons aanmeldt, wordt een taxatiegesprek ingepland. Tijdens dit gesprek wordt geïnventariseerd in hoeverre er sprake is van communicatieve mogelijkheden tussen de gezinsleden.

Het taxatiegesprek vindt in onze praktijk plaats, vader, moeder en de kinderen zijn aanwezig. Het gesprek duurt ongeveer een uur. Hierin bespreken de oudertherapeuten met de vader en moeder bepaalde thema’s, terwijl de kindertherapeuten deze met de kinderen aan de orde laten komen. De thema’s zijn gebaseerd op communicatie, behoeften en wensen van elk gezinslid. Aan het eind van dit gesprek wordt met alle gezinsleden besproken welke schaal het beste past bij de fase waarin het gezin zich bevindt.

Na het taxatiegesprek kan in overleg met de vader en moeder aan de verwijzer een korte schriftelijke terugkoppeling gegeven worden met ons advies over de schaal die het best bij dit gezin past.

Wanneer u schaal 1, 2 of 3 kiest, zit dit taxatiegesprek bij de prijs inbegrepen.
In verband met een subsidie van de gemeente Zuid-Holland Zuid kan schaal 3 in 2017 kosteloos worden aangeboden.

Het taxatiegesprek kan als losstaand product aangevraagd worden zonder vervolg. Indien er gekozen wordt om gebruik te maken van één de “schalen van strijd” is het taxatiegesprek een onderdeel, dus start, van de gekozen schaal en is deze bij de schaal-prijs inbegrepen.

schaal 1 schaal 2 schaal 3 schaal 4 'Eenzijdige' (v)echtscheiding met oudervervreemding. Zicht op de toekomst